Son gönderiler

TürGönderiYazarCevaplarSon güncelleme
PageAile elif01 yıl 8 weeks önce
PageKişiler elif01 yıl 8 weeks önce
Page(ki) li yan cümleler elif01 yıl 8 weeks önce
PageFarsça Günlük Konuşma Cümleleri elif01 yıl 8 weeks önce
Pageİran Devrimi’nin Türkiye’de Yansımaları: “İrancılık” ve “İrancı” İslamcılık1 elif01 yıl 9 weeks önce
PageÜÇ HALVETÎ ŞÂİRİN DÎVÂNLARINDA ANÂSIR-I ERBAA (ATEŞ, HAVA, SU VE TOPRAK) UNSURLARININ KULLANIMI ÜZERİNE BİR İNCELEME elif01 yıl 9 weeks önce
PageFİRDEVSÎ-İ RUMÎ, HAYATI VE ESERLERİ HAKKINDA YENİ BİLGİLER elif01 yıl 9 weeks önce
PageBAĞDATLI RÛHÎ’DE HİCVİN BAŞKA BİR YÜZÜ: ÇARH VE DEHR elif01 yıl 9 weeks önce
PageORTAÇAĞ İRAN’INI ANLAMAK: FİRDEVSÎ, NİZÂMÜ’L-MÜLK, SABBÂH VE HAYYAM elif01 yıl 9 weeks önce
PageİSMAİL HAKKI BURSEVÎ’NİN RİSÂLE-İ ŞEM‘İYYE ADLI RİSÂLESİ elif01 yıl 9 weeks önce
PageŞEYH GÂLİB VE AHMET HÂŞİM’İN POETİK YAKINLIKLARI elif01 yıl 9 weeks önce
PageGAZZÂLÎ VE İSMÂİLİYYE∗ elif01 yıl 9 weeks önce
PageMUHYİDDİN İBNÜ'L-ARABÎ'NİN ŞAM TASAVVUF DÜŞÜNCESİNE TESİR KANALLARI VE MEŞHUR TAKİPÇİLERİ elif01 yıl 9 weeks önce
PageKERBELA OLAYI’NI KONU ALAN MÜSTAKİL ESERLER ÜZERİNE BİR İNCELEME elif01 yıl 9 weeks önce
PageBİR DİL UĞRAŞIRI GÖZÜNDEN TEBDİZ elif01 yıl 9 weeks önce
PageTÜRK EDEBİYATINDA SEFÂRETNÂMELER VE AHMED RESMÎ’NİN NEMÇE SEFÂRETNÂMESİ elif01 yıl 9 weeks önce
Pageİran’ın Afganistan’daki İç Savaşa Yönelik Dış Politikası elif01 yıl 9 weeks önce
PageEDEBİYATTA ŞARAP RENKLERİ elif01 yıl 9 weeks önce
PageTürkiye'de Fars Dili ve Edebiyatı elif01 yıl 9 weeks önce
PageÇİN’E AİT İMGE VE MOTİFLERİN ŞEHNÂME’YE GÖRE TAHLİLİ elif01 yıl 9 weeks önce
PageMevlevi Âyinlerinin Yüzyıllara Göre Dağılımı elif01 yıl 9 weeks önce
PageŞeyh Abdurrahman Sâmî Efendi’nin Nâme-i Muharrem’i elif01 yıl 9 weeks önce
PageMevlevilikte Mutfak Kültürü ve Ateşbaz-ı Veli Makamı elif01 yıl 9 weeks önce
PageŞARK DÜNYA GÖRÜŞÜNE GÖRE KUTSAL SAYILARIN OLUŞUMU elif01 yıl 9 weeks önce
PageAhmedî’nin ‘‘Fî Kâfiyetü’s Sîn Der-Medh-İ Emîr Sülmân’’ Adlı Methiyesinin Dil Özelliği Açısından İncelenmesi elif01 yıl 9 weeks önce

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar