Son gönderiler

TürGönderiYazarCevaplarSon güncelleme
PageAile elif035 weeks 6 days önce
PageKişiler elif035 weeks 6 days önce
Page(ki) li yan cümleler elif035 weeks 6 days önce
PageFarsça Günlük Konuşma Cümleleri elif035 weeks 6 days önce
Pageİran Devrimi’nin Türkiye’de Yansımaları: “İrancılık” ve “İrancı” İslamcılık1 elif036 weeks 10 hours önce
PageÜÇ HALVETÎ ŞÂİRİN DÎVÂNLARINDA ANÂSIR-I ERBAA (ATEŞ, HAVA, SU VE TOPRAK) UNSURLARININ KULLANIMI ÜZERİNE BİR İNCELEME elif036 weeks 10 hours önce
PageFİRDEVSÎ-İ RUMÎ, HAYATI VE ESERLERİ HAKKINDA YENİ BİLGİLER elif036 weeks 10 hours önce
PageBAĞDATLI RÛHÎ’DE HİCVİN BAŞKA BİR YÜZÜ: ÇARH VE DEHR elif036 weeks 10 hours önce
PageORTAÇAĞ İRAN’INI ANLAMAK: FİRDEVSÎ, NİZÂMÜ’L-MÜLK, SABBÂH VE HAYYAM elif036 weeks 10 hours önce
PageİSMAİL HAKKI BURSEVÎ’NİN RİSÂLE-İ ŞEM‘İYYE ADLI RİSÂLESİ elif036 weeks 10 hours önce
PageŞEYH GÂLİB VE AHMET HÂŞİM’İN POETİK YAKINLIKLARI elif036 weeks 10 hours önce
PageGAZZÂLÎ VE İSMÂİLİYYE∗ elif036 weeks 11 hours önce
PageMUHYİDDİN İBNÜ'L-ARABÎ'NİN ŞAM TASAVVUF DÜŞÜNCESİNE TESİR KANALLARI VE MEŞHUR TAKİPÇİLERİ elif036 weeks 11 hours önce
PageKERBELA OLAYI’NI KONU ALAN MÜSTAKİL ESERLER ÜZERİNE BİR İNCELEME elif036 weeks 11 hours önce
PageBİR DİL UĞRAŞIRI GÖZÜNDEN TEBDİZ elif036 weeks 11 hours önce
PageTÜRK EDEBİYATINDA SEFÂRETNÂMELER VE AHMED RESMÎ’NİN NEMÇE SEFÂRETNÂMESİ elif036 weeks 11 hours önce
Pageİran’ın Afganistan’daki İç Savaşa Yönelik Dış Politikası elif036 weeks 11 hours önce
PageEDEBİYATTA ŞARAP RENKLERİ elif036 weeks 4 days önce
PageTürkiye'de Fars Dili ve Edebiyatı elif036 weeks 4 days önce
PageÇİN’E AİT İMGE VE MOTİFLERİN ŞEHNÂME’YE GÖRE TAHLİLİ elif036 weeks 4 days önce
PageMevlevi Âyinlerinin Yüzyıllara Göre Dağılımı elif036 weeks 4 days önce
PageŞeyh Abdurrahman Sâmî Efendi’nin Nâme-i Muharrem’i elif036 weeks 4 days önce
PageMevlevilikte Mutfak Kültürü ve Ateşbaz-ı Veli Makamı elif036 weeks 4 days önce
PageŞARK DÜNYA GÖRÜŞÜNE GÖRE KUTSAL SAYILARIN OLUŞUMU elif036 weeks 4 days önce
PageAhmedî’nin ‘‘Fî Kâfiyetü’s Sîn Der-Medh-İ Emîr Sülmân’’ Adlı Methiyesinin Dil Özelliği Açısından İncelenmesi elif036 weeks 4 days önce

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar