Son gönderiler

TürGönderiYazarCevaplarSon güncelleme
PageAile elif048 weeks 5 days önce
PageKişiler elif048 weeks 5 days önce
Page(ki) li yan cümleler elif048 weeks 5 days önce
PageFarsça Günlük Konuşma Cümleleri elif048 weeks 5 days önce
Pageİran Devrimi’nin Türkiye’de Yansımaları: “İrancılık” ve “İrancı” İslamcılık1 elif048 weeks 6 days önce
PageÜÇ HALVETÎ ŞÂİRİN DÎVÂNLARINDA ANÂSIR-I ERBAA (ATEŞ, HAVA, SU VE TOPRAK) UNSURLARININ KULLANIMI ÜZERİNE BİR İNCELEME elif048 weeks 6 days önce
PageFİRDEVSÎ-İ RUMÎ, HAYATI VE ESERLERİ HAKKINDA YENİ BİLGİLER elif048 weeks 6 days önce
PageBAĞDATLI RÛHÎ’DE HİCVİN BAŞKA BİR YÜZÜ: ÇARH VE DEHR elif048 weeks 6 days önce
PageORTAÇAĞ İRAN’INI ANLAMAK: FİRDEVSÎ, NİZÂMÜ’L-MÜLK, SABBÂH VE HAYYAM elif048 weeks 6 days önce
PageİSMAİL HAKKI BURSEVÎ’NİN RİSÂLE-İ ŞEM‘İYYE ADLI RİSÂLESİ elif048 weeks 6 days önce
PageŞEYH GÂLİB VE AHMET HÂŞİM’İN POETİK YAKINLIKLARI elif048 weeks 6 days önce
PageGAZZÂLÎ VE İSMÂİLİYYE∗ elif048 weeks 6 days önce
PageMUHYİDDİN İBNÜ'L-ARABÎ'NİN ŞAM TASAVVUF DÜŞÜNCESİNE TESİR KANALLARI VE MEŞHUR TAKİPÇİLERİ elif048 weeks 6 days önce
PageKERBELA OLAYI’NI KONU ALAN MÜSTAKİL ESERLER ÜZERİNE BİR İNCELEME elif048 weeks 6 days önce
PageBİR DİL UĞRAŞIRI GÖZÜNDEN TEBDİZ elif048 weeks 6 days önce
PageTÜRK EDEBİYATINDA SEFÂRETNÂMELER VE AHMED RESMÎ’NİN NEMÇE SEFÂRETNÂMESİ elif048 weeks 6 days önce
Pageİran’ın Afganistan’daki İç Savaşa Yönelik Dış Politikası elif048 weeks 6 days önce
PageEDEBİYATTA ŞARAP RENKLERİ elif049 weeks 3 days önce
PageTürkiye'de Fars Dili ve Edebiyatı elif049 weeks 3 days önce
PageÇİN’E AİT İMGE VE MOTİFLERİN ŞEHNÂME’YE GÖRE TAHLİLİ elif049 weeks 3 days önce
PageMevlevi Âyinlerinin Yüzyıllara Göre Dağılımı elif049 weeks 3 days önce
PageŞeyh Abdurrahman Sâmî Efendi’nin Nâme-i Muharrem’i elif049 weeks 3 days önce
PageMevlevilikte Mutfak Kültürü ve Ateşbaz-ı Veli Makamı elif049 weeks 3 days önce
PageŞARK DÜNYA GÖRÜŞÜNE GÖRE KUTSAL SAYILARIN OLUŞUMU elif049 weeks 3 days önce
PageAhmedî’nin ‘‘Fî Kâfiyetü’s Sîn Der-Medh-İ Emîr Sülmân’’ Adlı Methiyesinin Dil Özelliği Açısından İncelenmesi elif049 weeks 3 days önce

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar