Son gönderiler

TürGönderiYazarCevaplarSon güncelleme
Pageİran Suriye Bölgesel İttifakı ve Arap Baharı Sürecine Yansıması elif035 weeks 5 days önce
PageMEVLÂNÂ’NIN İLMÎ-MANEVÎ ŞAHSİYETİNİN OLUŞUMUNDA ŞEMS’TEN ÖNCEKİ DÖNEMİN ROLÜ elif035 weeks 5 days önce
PageMEHMED HAFÎD EFENDİ VE MÜNTEHA’L-KELÂM FÎ ÂYÂTİ’L-AHKÂM ADLI ESERİ elif035 weeks 5 days önce
PageORTAÇAĞDA KAFKASYA TÜRK ŞEHİRLERİNDE ESNAF TEŞKİLATLARI (TEBRİZ ÖRNEĞİ) elif035 weeks 5 days önce
PageYABANCI TIP TERİMLERİNE OSMANLI TIP METİNLERİNDEN TÜRKÇE KARŞILIK ÖRNEKLERİ elif035 weeks 5 days önce
PageSAFEVİ HASSA BİRLİKLERİNİN TEKÂMÜLÜ* elif035 weeks 5 days önce
PageFURUG FERRUHZÂD'IN “KÂBUS” ÖYKÜSÜ ÜZERİNE METİNDİLBİLİMSEL BİR ÇÖZÜMLEME elif035 weeks 5 days önce
PageKLÂSİK TÜRK EDEBİYATI NESRİNDE TAKLİDÎ ÂHENK: CEVÂHİRÜ'L-HİKEM FÎ-TEHZİBİ AHLÂKI’L-ÜMEM ÖRNEĞİ elif035 weeks 5 days önce
PageSa‘dî-yi Şîrâzî’nin “Rahata Kavuşan Âbit” Hikâyesi ile Mustafa Kutlu’nun “Sır” Hikâyesini Birlikte Okumak elif035 weeks 5 days önce
Page DEFTERDAR SEYFİ ÇELEBİ TÜRKİSTAN VE UZAK DOĞU SEYAHATNAMESİ, elif035 weeks 5 days önce
PageMEVLEVİHANELERDE MATBAH-I ŞERİF * elif035 weeks 5 days önce
PageŞEYH UBEYDULLAH NEHRÎ’NİN MESNEVÎSİ: TUHFETÜ’L-AHBÂB elif035 weeks 5 days önce
PageMüverrihler Semâsının Gurûb Eden Güneşi: “Şeyhü’l-Müverrihîn” elif035 weeks 5 days önce
PageESKİ İRAN’DAKİ YARI TANRI-KRAL ANLAYIŞININ Şİİ İMAMET İNANCINA ETKİSİ elif035 weeks 5 days önce
Page Zerdüşt: Hayat, Zaman, Mekân elif035 weeks 5 days önce
PageMUHYÎ-İ GÜLŞENÎ’NİN SİRET-İ MURÂD-I CİHÂN’INDA MEDENÎ HİKMET TASAVVURU elif035 weeks 5 days önce
PageHÂTİF-İ İSFAHÂNÎ VE TERCİİBENDİ elif035 weeks 5 days önce
PageLEBÎBÎ VE EYÜP ŞEHRENGİZİ elif035 weeks 5 days önce
PageDERLEME SÖZLÜĞÜ’NDE “KURU YEMİŞ, ÇEREZ” ANLAMINDA KULLANILAN KELİMELER elif035 weeks 5 days önce
PageFarsçada İsmin Halleri (6. Ders) elif235 weeks 5 days önce
Pageİranlı Hacıların Gözüyle İstanbul’u Temâşa* elif036 weeks 2 days önce
PageKürtçe İsim Tamlamasının Yapısı1 elif036 weeks 2 days önce
PageBABURNÂME’DE HOCA UBEYDULLAH AHRAR elif036 weeks 2 days önce
Page17.YÜZYIL OSMANLI TARİHÇİLERİ VE ESERLERİ elif036 weeks 2 days önce
PageBİR PROPAGANDA ARACI OLARAK DİVAN ŞİİRİ: KIZILBAŞ ÖRNEĞİ* elif036 weeks 2 days önce

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar